TIPS OVER WAT TE DOEN IN GEVAL VAN STORINGEN MET HYBRIDE AUTO’S

Voor reddings- en bergingsoperaties hebben de nieuwe voertuigen met alternatieve aandrijfsystemen vooral meer middelen nodig in termen van personeel en materiaal, evenals verdere kennis van het elektrische aandrijfsysteem en de gevaren die daaruit voortvloeien.

WAT ZIJN DE GROOTSTE GEVAREN TIJDENS HET HERSTEL VAN EEN HYBRIDE OF ELEKTRISCHE AUTO DIE EEN ONGELUK HEEFT GEHAD?

De procedure die door de betrokken diensten bij ongevallen met elektrische voertuigen wordt gevolgd, verschilt van die voor voertuigen met een diesel- of benzinemotor, met name in de reddingsketen. De eerste uitdaging voor de interventiemachten ter plaatse is om te kunnen herkennen dat het om een elektrisch voertuig gaat, zodat zij de procedure dienovereenkomstig kunnen aanpassen.

Het grootste risico in het geval van een elektrische voertuigbrand komt van de accu. Ook kunnen er giftige stoffen ontsnappen. Als de accu van een elektrische auto brandt, veroorzaakt een kettingreactie kortsluitingen die het vuur continu opnieuw kunnen doen ontbranden. Een brand kan tijdens het ongeval, direct na of zelfs dagen na het ongeval, uitbreken. Daarom moet de grootst mogelijke aandacht worden besteed aan dit probleem, zowel tijdens de reddingsoperaties van de inzittenden van de auto als tijdens het transport en de opslag van elektrische voertuigen die beschadigd zijn geraakt. Op dit moment is het in geval van brand alleen mogelijk om de accu met veel water te koelen om te voorkomen dat het vuur zich naar andere cellen uitbreidt, omdat het niet mogelijk is om het vuur te blussen.

Leave a Reply